Υπουργείο Ανάπτυξης: Οκτώβριος 2007 - Ιανουάριος 2009

Print

Μπορεί η Βιομηχανία να μην είναι το μέλλον της Χώρας μας, είναι όμως σαφές ότι η Χώρα μας δεν έχει μέλλον χωρίς την ΒιομηχανίαΑναζητήθηκε από την πρώτη ημέρα παρουσίας μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κεντρικός άξονας που θα οδηγούσε την πολιτική μας για την βιομηχανία σε περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού με στόχο την ανάπτυξη.

Με δεδομένη και την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, προβάλλεισαφέστατα ότι η «ασφάλεια» είναι το κυρίαρχο μέγεθος ανάπτυξης σήμερα. Ασφάλεια στις συναλλαγές, ασφάλεια στο επενδυτικό περιβάλλον, αίσθηση ασφάλειας από την αξιοπιστία του κράτους, ασφάλεια από την χρήση προϊόντων που προέρχονται από την βιομηχανική παραγωγή, ασφάλεια απέναντι στις εκτροπές της γραφειοκρατίας.

Ενδεικτικά υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας μου τα εξής:

Τα βραβεία ποιότητας, η προώθηση νέων επενδύσεων, η ανάπτυξη «Δικτύου Δομών Στήριξης ΜΜΕ» η «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» σε γυναίκες μέχρι 55 ετών, για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών, η ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων γυναικών επιχειρηματιών για την αγορά παραγωγικού εξοπλισμού κλπ., η ενίσχυση των τριτέκνων να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, το ψηφιακό μέλλον,  το e-business, και σειρά άλλων επί μέρους δράσεων, συμπληρώνουν την δέσμη των ενισχύσεων που χειρίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.


Share/Save/Bookmark